3 kwiecień by admin

Łańcuch a sieć

Poprzednio opowiadałam o łańcuchu logistycznym, czyli potocznie drodze produktu od punktu A do B.

Kiedy jest więcej łańcuchów , mamy do czynienia z SIECIĄ LOGISTYCZNĄ

Łańcuch dostaw to, „sieć powiązanych i współzależnych organizacji, które działając na zasadzie wzajemnej współpracy wspólnie kontrolują, kierują i usprawniają przepływy rzeczowe i informacji od dostawców do ostatecznych użytkowników” – Martin Christopher

Łańcuch dostaw a sieć dostaw

Istnieje kilka warunków, dzięki którym łańcuch czy też sieć oraz zachodzące w nich procesy są ze sobą zintegrowane:

  1. wszyscy uczestnicy łańcucha powinni mieć dostęp do danych dotyczących popytu, prognoz sprzedażowych, harmonogramów produkcji i zamówień – oczywiście mój dostawca nie musi znać planów jakie mają wytyczone handlowcy, należy rozwazie przekazywac takie informacje – kluczowe dla kluczowego ogniwa w łańcuchu
  2. poszczególne ogniwa łańcucha powinny wspólnie planować i realizować strategie logistyczne, ze szczegółowym uwzględnieniem roli każdego ogniwa
  3. uzgodnienie podziału ryzyka i ewentualnych korzyści wyikających z podejmowania wspólnych przedsięwzięć logistycznych
  4. wyeliminowanie praktyk przenoszenia kosztów utrzymywania zapasów pomiędzy ogniwami łańcucha
  5. kluczem integracji jest ustalenie koordynatora, czyli wskazanie, które ogniwo będzie głównym innicjatorem oraz kontrolującym podejmowane działania – prowadzi to do skutecznego wyeliminowania zdublowanych lub zbędnych działań w transporcie i magazynowaniu

Przeanalizujmy różnice pomiedzy zarządzaniem łańcuchem logistycznym w ramach jednego przedsiębiorstwa a w całym łańcuchu:

Zarządzanie zapasami
Indywidualnie w każdym ogniwie -> Wspólnie dla wszystkich ogniw
Kompleksowość kosztów logistycznych
Minimum w skali firmy -> Minimum w skali całego łańcucha
Czas współpracy
Krótkoterminowy -> Długoterminowy
Wymiana informacji
Ograniczona do transakcji -> Globalnie dla planowania i realizacji procesów
Kontakty między partnerami
Kontakt sprzedaży i zakupów do konkretnej transakcji -> Kontakt różnych sfer na różnych szczeblach zarządzania
Wspólne planowanie
W odniesieniu do konkretnych transakcji -> Nieustanne, ciągłe
Zgodność kultury przedsiębiorstwa
Nieistotna -> Ważna dla każdego przedsiębiorstwa
Kompetencje łańcucha dostaw
Nieistotne -> Ważne dla wspólnego planowania
Ryzyko i szanse
Indywidualna odpowiedzialność -> Długofalowo między przedsiębiorstwami
Przepływ informacji i towarów
Stosunkowo wolny -> szybko

Czy opisaną teorię obserwujecie w praktyce ? Czy łańcuch dostaw w Waszych firma wykazuje cechy choć minimalnego zintegrowania? A może są wdrożone procedury postępowania, dzięki którym cały proces przebiega spójnie i bez zakłóceń i nie ma potrzeby analizwania czegoś co dobrze działa.

Zadanie dla Was – wzorując się na schemacie sieci zamieszczonym powyżej – spróbujcie naszkicować podobny model na podstawie własnego lub dobrze znanego Wam przedsiębiorstwa – możecie dojść do bardzo ciekawych wniosków, które jeszcze lepiej wpłynął na integrację.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *