24 lt. by admin

Logistyka globalna

Temat bardzo na czasie jak się domyślacie.

W świetle dzisiejszych wydarzeń, każdy logistyk będzie się zastanawiał czy i w jakim stopniu sytuacja na wschodzie wpłynie na logistykę krajową i zagraniczną.

Pewne jest jedno – jeśli nie bezpośrednio to pośrednio, jeśli nie teraz to w dłuższej perspektywie czasu na pewno odczujemy skutki konfliktu politycznego.

Dlaczego odczujemy wyjaśnię za moment.

Teraz odrobinę faktów:

  • Przez ukraińskie porty przechodzi około 70 % importu i exportu tego kraju
  • Główne szlaki morskie przebiegają z dala od terenów konfliktu
  • Infrastruktura informatyczna spaja wszystkie systemy portowe i produkcyjne
  • Skokowy i nagły wzrost cen produktów – przede wszystkim ropa, zaraz za nią gaz – podstawowe paliwo w przemyśle
  • Ukraina znajduje się w światowej czołówce exporterów kukurydzy oraz na 4tym miejscu sprzedaży pszenicy; Rosja jest największym exporterem tego zboża -> oba kraje korzystają z portów Morza Czarnego
  • Kraje, które w ogromnej ilości importują te zboża – to kraje Afryki i Azji
  • Rosja posiada ok. 10 % światowych pokładów miedzi, produkuje również nikiel i platynę
  • Roczny rosyjski export palladu stanowi 45 % globalnej produkcji tego surowca (pallad jest wykorzystywany w dużej mierze w przemyśle motoryzacyjnym, elektronicznym)
  • Wzajemne kontakty gospodarcze z firmami rosyjskimi i ukraińskimi – około 5 tys. firm amerykańskich i europejskich prowadzi codzienną wymianę handlową bezpośrednio lub pośrednio z firmami tych dwóch skonfliktowanych krajów
  • Dla Polski , Rosja jest siódmym krajem na liście najpopularniejszych zagranicznych rynków zbytu, a jednocześnie 3 Państwem, od którego importujemy najczęściej

Czy troszkę Wam się nakreśla międzynarodowa zależność towarowa, logistyczna ? To jeszcze uzupełnię ten obraz w teorii.

GLOBALIZACJA – za Wikipedią -> jest pojęciem używanym do opisywania zmian w społeczeństwach i gospodarce światowej, które wynikają z gwałtownego wzrostu międzynarodowej wymiany handlowej i kulturowej. W ekonomii termin ten oznacza głównie zjawiska związane z liberalizacją wymiany handlowej i/lub „wolnym handlem”. W szerszym znaczeniu odnosi się do rosnącej integracji i współzależności między jednostkami działającymi globalnie na platformie społecznej, politycznej czy ekonomicznej…”

Większość firm z aspiracjami ciągłego rozwoju, dąży do rozszerzenia swojej działalności do rozmiarów globalnych, wychodząc na rynki i wprowadzając nowe produkty w wielu rejonach świata – postrzegają to jako klucz do sukcesu.

Skutkiem międzynarodowej wymiany handlowej jest oczywiście powiększająca się sieć logistyczna, staje się ona rozleglejsza. Za tym idzie wzrost poziomu zapasów, wydłużają się cykle produkcyjne/realizacji zamówień.

Zaczynamy wówczas mówić o LOGISTYCE MIĘDZYNARODOWEJ / MULTINARODOWEJ / GLOBALNEJ

” Istotą logistyki międzynarodowej jest zatem integracja metod zarządzania, struktur organizacyjnych i procesów logistycznych albo wokół produktu, albo z uwzględnieniem dostępności przestrzennej zasobów czy dostępności komunikacyjnej.” – D. Waters

Integracja produktowa – opracowanie własne

Globalną logistykę pobudza kilka czynników.

Firmy pracują nad skróceniem czasu realizacji dostaw nowych produktów oraz dbają o najwyższą jakość usług. Firmy informatyczne prześcigają się w tworzeniu co raz to nowych technologii produkcyjnych, dystrybucyjnych oraz transportowych i magazynowych. Chcąc nadążać za nowymi technologiami, firmy muszą dostosować nowoczesne metody pakowania i transportu do światowych standardów. Sprawny przepływ informacji między partnerami logistycznymi zależy od dynamicznego rozwoju technik informatycznych, sprawnych łącz satelitarnych.

Podsumowując – logistyka międzynarodowa opiera się na zarządzaniu międzynarodowym łańcuchem dostaw, łącząc jego ogniwa operacyjnie , finansowo i marketingowo, kontrolując jednocześnie fizyczny przepływ dóbr i środków pieniężnych przez granice państwowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *