13 kwiecień by admin

Logistyka dystrybucji

Najprościej rzecz ujmując jest to proces fizycznego przemieszczania się, dostarczania, roznoszenia, rozwożenia, wysyłania produktu.

Ogólnie na ten rodzaj logistyki składa się transport, składowanie i zarządzanie towarami.

Kiedy przyjrzymy się dokładniej, proces jest dużo bardziej skomplikowany. Na transport składa się zarządzanie i organizacja całego kanału dystrybucyjnego oraz dystrybucja fizyczna. A składowanie i zarządzanie towarem uzupełnimy o cały cykl sprzedaży i obsługi klienta.

Kanał dystrybucji składa się z jednej lub kilku firm albo osób fizycznych, które uczestniczą w przepływie towaru lub usługi od producenta do końcowego użytkownika lub konsumenta. Do firm pośredniczących zaliczamy równiez hurtowników i detalistów.

„Dystrybucja jest swoistym ogniwem pośrednim między produkcją a konsumpcją i jej zadaniem musi być wypełnienie różnych luk dzielących te dwie sfery” –
Martin Christopher

Kanały dystrybucyjne możemy sklasyfikować ze względu na kilka typów:

Poniżej przedstawiam przykład kanału dystrybucji

O poziomie skomplikowania schematu kanału dystrybucyjnego świadczy rodzaj produktu jaki jest głównym elementem przepływu. W przypadku usług powyższy schemat będzie dużo krótszy i prostszy.

Nasz proces dystrybucji niesie ze sobą pewne zagrożenia, a głównym zadaniem dystrybutora, kóry koordynuje cały kanał jest eliminowanie tych zagrożeń. Czym są ? Są to luki wystepujące między produkcją a konsumpcją, jest ich 5:

  1. Luka czasowa – Konsumenci dokonują różnych zakupów w nieregularnych odstępach czasu, natomiast w celu oszczędności producenci prowadzą produkcję w sposób ciągły.
    Szczególnie dotyczy to firm działających na rynkach dóbr szybko rotujących
  2. Luka przestrzenna – Końcowy odbiorca jest wszędzie, podczas gdy producent znajduje się w jednym określonym miejscu, a więc dzieli ich zawsze pewna odległość, którą trzeba pokonać
  3. Luka ilościowa – producent produkuje zbyt dużą ilość produktów, podczas gdy konsumenci potrzebują ich w znacznie mniejszych, niekiedy minimalnych ilościach
  4. Luka w asortymencie – Asortyment produktów wytwarzanych przez firmę jest ograniczony, podczas gdy konsumenci mają wiele potrzeb, do zaspokojenia, których wymagane jest ich duże zróżnicowanie.
  5. Luka informacyjna – Konsumenci nie zawsze wiedzą o dostępności bądź o źródle nabycia produktów, jakich potrzebują. Natomiast producenci często mogą nie wiedzieć, kim są i gdzie się znajdują ich potencjalni klienci

Oprócz eliminownaia zagrożeń dystrybutor ma dodatkowe funkcje.

Związane są z koordynowaniem całego procesu dostarczenia produktu i głównie opierają się na zbieraniu i przekazywnaiu informacji o popycie. Dystrybutor jest łącznikiem między producentem a odbiorcą, dzięki temu posiada informacje mające wpływ na wielkość produkcji oraz jej rozmieszczenie na rynku. Przeprowadza akcje promocyjne, składa oferty, prowadzi negocjacje.

Innymi funkcjami sa funkcje organizacyjne, czyli dotyczące czynności transportowych, magazynowania, sortowania czy też paczkowania – czynności szerzej określane mianem konsolidacji.

Przeanalizuj schemat kanału dystrybucji w swojej organizacji, którym jestes ogniwem. Jaki masz wpływ na przebieg całego procesu?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *