8 marzec by admin

Czym jest logistyka?

Logistyka – każdy na pewno słyszał to słowo, ostatnio bardzo modne, używane w branży typowego zastosowania, przez przedsiębiorców, polityków, w życiu codziennym. Ale co to właściwie znaczy?

Jest wiele różnych definicji, poniżej podaję kilka:

  • „Przez logistykę rozumie się pojęcie oznaczające zarządzanie działania przemieszczania i składowania, które mają ułatwić przepływ produktów z różnych miejsc pochodzenia do miejsc finalnej konsumpcji, jak również związaną z nimi informacją w celu zaoferowania klientowi odpowiedniego poziomu obsługi po rozsądnych kosztach” F. .J. Beier i K Rutkowski
  • „Logistyka jest terminem opisującym proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów do produkcji, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta” Council of Logistic Management, USA
  • „Logistyka to proces strategicznego zarządzania zaopatrzeniem, przemieszczaniem i składowaniem surowców, produkcji w toku wyrobów gotowych oraz odpowiednich przepływów informacyjnych w przedsiębiorstwie i jego kanałach marketingowych w taki sposób, by obecna i przyszła rentowność były maksymalizowane przez efektywne kosztowo realizowanie zamówień” Martin Christopher

I ostatnia, najprostsza ale najbardziej treściwa:

„Logistyka jest procesem zarządzania całym łańcuchem dostaw.” Komitet EWG w Brukseli – czyli przejście produktu/usługi z punktu A do punktu B, od producenta do Klienta, od nadawcy do odbiorcy itd.

A czym jest łańcuch dostaw opowiem w następnym poście 🙂

2 Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *